Associate editor / Jidong Zhou

jidong.zhou@yale.edu
Yale School of Management
Associate editor
Profile Google Scholar

Associate Editor since 2016